Individuele coaching en/of geestelijke begeleiding

Coaching en geestelijke begeleiding hebben grote verwantschap. Beide hebben persoonlijke vragen van de cliënt als uitgangspunt: Wie ben ik op dit moment in mijn leven? Waar sta ik voor? Wat belast me? Waar wil ik naartoe?
Beide vormen van begeleiding volgen de vragensteller in zijn/haar weg met deze vragen. Als betrokken buitenstaander kan ik kritische vragen stellen, beelden aanreiken en via oefeningen het inzicht van mijn gesprekspartner in zichzelf helpen vergroten.

Bij coaching ligt de nadruk meer op het functioneren in de omgang met anderen in werk en/of privé-sfeer. Goed kunnen kijken naar jezelf is daarbij een vereiste. In coaching leer je je eigen potentieel te verdiepen.

Geestelijke begeleiding legt meer het accent op zingeving en spiritualiteit. Wie de weg naar binnen gaat, krijgt zichzelf in de ogen te zien. Welke waarden hebben je leven opgebouwd? Uit welke bron komt je inspiratie? Wat verhindert dat deze stromen kan? Naast het eigen levensverhaal worden verhalen uit de eigen religieuze traditie als spiegel gebruikt.

Agenda Leiderschap

11-13 oktober: Houvast vinden, houvast bieden voor schoolleiders in Oosterhout (NB)

20 maart 2018: start nieuwe Leergang Spiritualiteit en Leiderschap, Abdij Koningshoeven

Beschikbaar

Presentatie over preventie van burn-out en daarmee samenhangend een tweedaagse cursus "Levenskracht hervinden". Nadere informatie

Voor mij heeft de leergang een belangrijke rol gespeeld
in de keuzes die ik heb gemaakt in mijn loopbaan

Floor Kurstjens
Floor KurstjensCommercieel directeur ABN-AMRO

Werken met opstelling helpt om te voorkomen dat ik vanuit een ‘tunnelvisie’ naar de werkelijkheid kijk

Leendert Verheij
Leendert Verheijpresident Gerechtshof Den Haag

Copyright © 2016 De Levensboom. Alle rechten voorbehouden. | Crafted with by Lean Identity