Spiritualiteit en persoonlijke groei

Wie bij zijn/haar ontwikkeling spiritualiteit betrekt, opent zich voor diepere lagen van persoonlijke groei. Het gaat niet meteen om oplossingen, maar om vragen als: Wie ben ik zelf ten diepste? Ben ik zo bedoeld? Wat is de grond van mijn bestaan? Vooral op de momenten dat je ervaart dat het leven niet maakbaar is – bij verlieservaringen of wanneer je iets toe-valt – worden ze actueel.

Spiritualiteit is je opnieuw afstemmen op je innerlijk kompas en is daarmee ingebed in het gewone, dagelijkse leven van het hier en nu. In dit gewone laat zich het Buiten-gewone kennen als bron van levenskracht. Ieder mens heeft daar eigen en verschillende namen voor: God, Liefde, Schepping, het Goede, Zijn…..

Activiteiten Spiritualiteit en persoonlijke groei

Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie

Deze Leergang wil met meditatie in de christelijke traditie een weg ontsluiten voor mensen die zoeken naar een levende spiritualiteit van dag tot dag. Aanmelding voor de leergang 2018-2019 kan vanaf nu. Er is plaats voor acht deelnemers. Start  21 september 2018. Meer informatie

Deelnemers van vorige leergangen geven hun reactie

Bijeenkomsten Meditatie

Maandelijkse meditatie: Op dinsdagavond van 19.45-2045u bij de zusters Norbertinessen in Oosterhout. Lees meer

Geestelijke Begeleiding

Persoonlijke begeleiding op je levensweg. Lees meer

Meditatieve Reizen

Wie op pelgrimstocht gaat, weet dat het niet gaat om het doel, maar om de weg die je gaat. Voor 2018 zijn er reizen naar Taizé en naar Chevetogne in voorbereiding samen met reisorganisatie Drietour. Lees meer

Deelnemers aan eerdere reizen geven hun reactie

Retraite

Enige dagen voor eigen bezinning in een stille omgeving.
Stille retraite in de tijd voor Pasen van 15-18 maart 2018. Lees meer

Een deelnemer aan een eerdere retraite geeft haar reactie

Agenda Zingeving

13 maart: maandelijkse meditaties in Oosterhout

15-18 maart: Stilteretraite in de tijd voor Pasen in Oosterhout

25-30 mei 2018: Meditatieve wandelreis rond Chevetogne (Be.)

21 september 2018: Start vernieuwde Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie

Ik ben meer geworden wie ik ben

Stefan Rijs
Stefan RijsICT-er en huisman

Ik ben gegroeid, de diepte in.
Er is meer licht in mij en ik merk dat ik milder word.

Lidwien Meijer
Lidwien Meijeroud pastoraal werkster

Copyright © 2016 De Levensboom. Alle rechten voorbehouden. | Crafted with by Lean Identity