Spiritualiteit en persoonlijke groei

Wie bij zijn/haar ontwikkeling spiritualiteit betrekt, opent zich voor diepere lagen van persoonlijke groei. Het gaat niet meteen om oplossingen, maar om vragen als: Wie ben ik zelf ten diepste? Ben ik zo bedoeld? Wat is de grond van mijn bestaan? Vooral op de momenten dat je ervaart dat het leven niet maakbaar is – bij verlieservaringen of wanneer je iets toe-valt – worden ze actueel.

Spiritualiteit is je opnieuw afstemmen op je innerlijk kompas en is daarmee ingebed in het gewone, dagelijkse leven van het hier en nu. In dit gewone laat zich het Buiten-gewone kennen als bron van levenskracht. Ieder mens heeft daar eigen en verschillende namen voor: God, Liefde, Schepping, het Goede, Zijn…..

Activiteiten Spiritualiteit en persoonlijke groei

Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie

Deze Leergang wil met meditatie in de christelijke traditie een weg ontsluiten voor mensen die zoeken naar een levende spiritualiteit van dag tot dag. Twintig etmalen in Abdij Koningsoord, Arnhem. Als uitgebreide kennismaking zijn aspirant- deelnemers welkom van 6-10 november 2017.
Lees meer

Bijeenkomsten Meditatie

Maandelijkse meditatie: vanaf september bij de zusters Norbertinessen in Oosterhout. Lees meer

Geestelijke Begeleiding

Individuele begeleiding op je levensweg. Lees meer

Meditatieve Reizen

Wie op pelgrimstocht gaat, weet dat het niet gaat om het doel, maar om de weg die je gaat. Samen met Werkplaats voor de Ziel verzorg ik bij reisorganisatie Drietour een aantal meditatieve wandelreizen.
In 2017 staat nog gepland: 6 – 11 oktober Asissi.  Nadere informatie

Retraite

Enige dagen voor eigen bezinning in een stille omgeving.
Van 14 tot en met 17 december adventretraite in priorij Sint Catharinadal te Oosterhout. Nadere informatie volgt z.s.m.

Agenda Zingeving

6-11 oktober: Meditatieve wandelreis Assisi

6-10 november: Uitgebreide kennismaking met de Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie

14-17 december: Retraite in priorij Sint Catharinadal in Oosterhout

Ik ben meer geworden wie ik ben

Stefan Rijs
Stefan RijsICT-er en huisman

Ik ben gegroeid, de diepte in.
Er is meer licht in mij en ik merk dat ik milder word.

Lidwien Meijer
Lidwien Meijeroud pastoraal werkster

Copyright © 2016 De Levensboom. Alle rechten voorbehouden. | Crafted with by Lean Identity