360° Feedback

Dit is een traject van een aantal gesprekken binnen een bedrijf of organisatie. Het geeft één of enkele leidinggevenden inzicht in het hun huidige functioneren en dat van de organisatie met het oog op gewenste veranderingen.
Uitgangspunt zijn de leer/onderzoeksvragen van de leidinggevenden.

De 360° feedback bestaat uit een vijftal stappen:

  • Intakegesprek met de leidinggevende(n) waarin de leer/onderzoeksvraag wordt geformuleerd
  • Gesprekken met medewerkers van verschillende afdelingen, waarin de inhoud van het werk en de onderlinge relatie(s) aan de hand van de leervragen worden verkend (Ook voor medewerkers blijken deze gesprekken verrassende inzichten op te leveren)
  • Schriftelijk verslag van de gesprekken in een persoonlijke brief aan de leidinggevende
  • Acceptatie-gesprek met de leidinggevende, waarin hij/zij reageert op de gegeven feed-back en de eerste stappen formuleert om verandering te realiseren
  • Gesprek van leidinggevende(n) waarin medewerkers op de hoogte worden gebracht

Agenda Leiderschap

Tentoonstelling 'Vertel me wie je bent' gaat op reis

Leergang Spiritualiteit en Leiderschap start voor de laatste keer op 21 november 2023. Nadere informatie

Beschikbaar

Presentatie voor leidinggevenden over preventie van burn-out en daarmee samenhangend een in company traject "Onder druk uit!" voor medewerkers. Nadere informatie

Fons Jurgensalgemeen directeur Efteling

Bij bezielend leiderschap gaat het om aandacht en luisteren:
luisteren naar jezelf, naar de ander en naar al het andere

Ismay Kremerssectormanager Zorg bij Stichting Vredewold