Onder druk uit!

Er is een weg van positieve stress via langdurige hoge werkdruk naar negatieve stress en burn-out. Een op de acht Nederlanders heeft hiermee te maken. Afgelopen jaren daalde de leeftijd, waarin deze verschijnselen zich voordoen.

Voor bedrijven is dit een bron van zorg. Het gaat immers om mensen én om het goed functioneren van het bedrijf.

In samenwerking met een waterschap hebben we een aanbod ontwikkeld voor zowel leidinggevenden als medewerkers.

Het zijn teamleiders, afdelingshoofden, HR managers die belang hebben bij een vroegtijdige signalering van klachten, waardoor burn-out voorkomen kan worden. Speciaal voor deze doelgroep ontwikkelden we een presentatie om inzicht te krijgen in signalen en gevolgen van burn-out. Deze presentatie vindt op vraag plaats binnen het bedrijf.
Meer informatie

Aan medewerkers die hun werkdruk als té hoog ervaren, wordt een traject aangeboden om hen meer bewust te maken van signalen van burn-out enerzijds en de bronnen van hun levenskracht anderzijds om opnieuw met bezieling en plezier aan het werk te zijn. Meer informatie

Agenda Leiderschap

Tentoonstelling 'Vertel me wie je bent' gaat op reis

Leergang Spiritualiteit en Leiderschap start voor de laatste keer op 21 november 2023. Nadere informatie

Beschikbaar

Presentatie voor leidinggevenden over preventie van burn-out en daarmee samenhangend een in company traject "Onder druk uit!" voor medewerkers. Nadere informatie

Voor mij heeft de leergang een belangrijke rol gespeeld
in de keuzes die ik heb gemaakt in mijn loopbaan

Floor KurstjensCommercieel directeur ABN-AMRO

Werken met opstelling helpt om te voorkomen dat ik vanuit een ’tunnelvisie’ naar de werkelijkheid kijk

Leendert Verheijpresident Gerechtshof Den Haag