Onder druk uit!

Er is een weg van positieve stress via langdurige hoge werkdruk naar negatieve stress en burn-out. Een op de acht Nederlanders heeft hiermee te maken. Afgelopen jaren daalde de leeftijd, waarin deze verschijnselen zich voordoen.

Voor bedrijven is dit een bron van zorg. Het gaat immers om mensen én om het goed functioneren van het bedrijf.

In samenwerking met een waterschap hebben we een aanbod ontwikkeld voor zowel leidinggevenden als medewerkers.

Het zijn teamleiders, afdelingshoofden, HR managers die belang hebben bij een vroegtijdige signalering van klachten, waardoor burn-out voorkomen kan worden. Speciaal voor deze doelgroep ontwikkelden we een presentatie om inzicht te krijgen in signalen en gevolgen van burn-out. Deze presentatie vindt op vraag plaats binnen het bedrijf.
Meer informatie

Aan medewerkers die hun werkdruk als té hoog ervaren, wordt een traject aangeboden om hen meer bewust te maken van signalen van burn-out enerzijds en de bronnen van hun levenskracht anderzijds om opnieuw met bezieling en plezier aan het werk te zijn. Meer informatie

Agenda Leiderschap

Retraite voorafgaand aan Kerstmis in Priorij Sint Catharinadal van woensdag 15 - zaterdag 18 december 2021

Mogelijk start er een nieuwe Leergang Spiritualiteit en Leiderschap in maart 2022

Retraite voorafgaand aan Pasen in Priorij Sint Catharinadal van woensdag 13 - zaterdag 16 april 2022

Retraite voorafgaand aan Pinksteren in Priorij Sint Catharinadal van woensdag 25 - zaterdag 28 mei 2022

Beschikbaar

Presentatie voor leidinggevenden over preventie van burn-out en daarmee samenhangend een in company traject "Onder druk uit!" voor medewerkers. Nadere informatie

Voor mij heeft de leergang een belangrijke rol gespeeld
in de keuzes die ik heb gemaakt in mijn loopbaan

Floor KurstjensCommercieel directeur ABN-AMRO

Werken met opstelling helpt om te voorkomen dat ik vanuit een ’tunnelvisie’ naar de werkelijkheid kijk

Leendert Verheijpresident Gerechtshof Den Haag