Retraite in de Adventstijd

Een paar dagen vertoeven in de rust van de priorij van Sint Catharinadal. Elke dag is er tweemaal een korte inleiding, ’s avonds een gezamenlijke afsluiting. Er is veel tijd voor jezelf en de mogelijkheid van een gesprek.

De inleidingen richten zich op het thema Waken bij verborgen leven, ontleend aan de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Dit verhaal uit het evangelie van Lukas hoort bij de klassiekers van de tijd voor Kerstmis. Hoewel de ongeboren kinderen zich roeren aan de binnenkant en nog niet levensvatbaar zijn, laten hun moeders in hun ontmoeting al zien waar zij draagster van zijn.

Want ontmoeting gebeurt op ooghoogte. Geen van hen is de ander de baas, hoeft op de ander neer te kijken, is boven de ander verheven. Ontmoeting gebeurt in het geraakt zijn door de ander, haar ervaring en haar blik. Ontmoeting met God gebeurt in de ontmoeting met mensen, in een ander mens, anders dan ik. Hoe kunnen we daar oog en oor voor ontwikkelen? Hoe kunnen we daar waakzaam bij zijn?

Prijs: € 295,- (incl. verblijf)
Aankomen: donderdag 20 december tussen 9.45u en 10.15u
Vertrek: zondag 23 december ongeveer 14.00 uur
Adres: Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout NB

Agenda Zingeving

Vanaf 23 oktober maandelijkse meditatie in Oosterhout

Van donderdag 20-zondag 23 december: Retraite in de Advent

Van 5-7 maart 2019: Driedaagse Christelijke meditatie in Arnhem

Er is iets wezenlijks in mij veranderd.
Vorig jaar was ik moedeloos, nu leef ik met verlangen naar God.
Het is inderdaad zo: God zoekt mensen; hij laat je niet los.

Marina Sonneveldtrainer en theologiestudent

God wil in mij wonen, wil in mij een ‘heim’ maken.
Gewijde stilte te midden van het rumoer van mijn leven

Marion La Roisupervisor en docent

In meditatie wordt de bron in mij aangeraakt en neem die mee de dag in

Lucy de Kleingeestelijk verzorger