Spiritualiteit en persoonlijke groei

Wie bij zijn/haar ontwikkeling spiritualiteit betrekt, opent zich voor diepere lagen van persoonlijke groei. Het gaat niet meteen om oplossingen, maar om vragen als: Wie ben ik zelf ten diepste? Ben ik zo bedoeld? Wat is de grond van mijn bestaan? Vooral op de momenten dat je ervaart dat het leven niet maakbaar is – bij verlieservaringen of wanneer je iets toe-valt – worden ze actueel.

Spiritualiteit is je opnieuw afstemmen op je innerlijk kompas en is daarmee ingebed in het gewone, dagelijkse leven van het hier en nu. In dit gewone laat zich het Buiten-gewone kennen als bron van levenskracht. Ieder mens heeft daar eigen en verschillende namen voor: God, Liefde, Schepping, het Goede, Zijn…..

Activiteiten Spiritualiteit en persoonlijke groei

Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie

Deze Leergang wil met meditatie in de christelijke traditie een weg ontsluiten voor mensen die zoeken naar een levende spiritualiteit van dag tot dag. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de Leergang. Werktitel: “Leergang Geborgen in Aanwezigheid, de weg van christelijke meditatie en spiritualiteit”. Deze Leergang start in september 2023. Nadere informatie

Deelnemers van vorige leergangen geven hun reactie

Bijeenkomsten Meditatie

Maandelijkse meditatie: Vanaf 19 oktober 2022 starten de maandelijkse bijeenkomsten in Sint Catharinadal weer op. Doorgaans de derde woensdag in de maand van 19.30u-20.30u.

Deelnemers  geven hun reactie

Geestelijke Begeleiding

Persoonlijke begeleiding op je levensweg. Lees meer

Retraite

Van 8-10 mei 2023 is er in Abdij van Berne in Heeswijk een driedaagse speciaal voor vrouwen onder de titel Maria, de kracht van vrouwen 

Ook een retraite op aanvraag  hoort tot de mogelijkheden.

Agenda Zingeving

Elke derde woensdag van de maand meditatie in Priorij Sint-Catharinadal

Tentoonstelling 'Vertel me wie je bent' gaat op reis.

Retraites voorafgaand aan Pasen en Pinksteren in Priorij Sint Catharinadal

Driedaagse: Maria, de kracht van vrouwen van 8-10 mei in Abdij van Berne

Voor zorgmedewerkers zijn er training Compassie in de Zorg

Ik ben meer geworden wie ik ben

Stefan RijsICT-er en huisman

Ik ben gegroeid, de diepte in.
Er is meer licht in mij en ik merk dat ik milder word.

Lidwien Meijeroud pastoraal werkster