Spiritualiteit en persoonlijke groei

Wie bij zijn/haar ontwikkeling spiritualiteit betrekt, opent zich voor diepere lagen van persoonlijke groei. Het gaat niet meteen om oplossingen, maar om vragen als: Wie ben ik zelf ten diepste? Ben ik zo bedoeld? Wat is de grond van mijn bestaan? Vooral op de momenten dat je ervaart dat het leven niet maakbaar is – bij verlieservaringen of wanneer je iets toe-valt – worden ze actueel.

Spiritualiteit is je opnieuw afstemmen op je innerlijk kompas en is daarmee ingebed in het gewone, dagelijkse leven van het hier en nu. In dit gewone laat zich het Buiten-gewone kennen als bron van levenskracht. Ieder mens heeft daar eigen en verschillende namen voor: God, Liefde, Schepping, het Goede, Zijn…..

Activiteiten Spiritualiteit en persoonlijke groei

Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie

Leergang christelijke spiritualiteit en meditatie: opent en verdiept een weg voor mensen die zoeken naar een levende spiritualiteit in het leven van alledag. Ze put daarbij uit bronnen van de christelijke spiritualiteit, heeft aandacht voor lijfelijke beleving en biedt de veiligheid om met een  andere blik naar het eigen levensverhaal te kijken. De start van de leergang is uitgesteld naar begin 2024.  Nadere informatie

Deelnemers van vorige leergangen geven hun reactie

Bijeenkomsten Meditatie

Maandelijkse meditatie: Vanaf 27 september 2023 starten de maandelijkse bijeenkomsten in Sint Catharinadal weer op. Doorgaans de derde woensdag in de maand van 19.30u-20.30u.

Deelnemers  geven hun reactie

Geestelijke Begeleiding

Persoonlijke begeleiding op je levensweg. Lees meer

Retraite

Op dit moment staat er geen retraite gepland.

Ook een retraite op aanvraag  hoort tot de mogelijkheden.

Agenda Zingeving

Elke derde woensdag van de maand meditatie in Priorij Sint-Catharinadal

Driedaagse Kracht van Vrouwen 8-10 maart 2024 in Priorij Sint-Catharinadal

Tentoonstelling 'Vertel me wie je bent' gaat op reis.

Leergang Christelijke Spiritualiteit en meditatie is uitgesteld naar 2024. Nadere informatie

Voor zorgmedewerkers zijn er training Compassie in de Zorg

Ik ben meer geworden wie ik ben

Stefan RijsICT-er en huisman

Ik ben gegroeid, de diepte in.
Er is meer licht in mij en ik merk dat ik milder word.

Lidwien Meijeroud pastoraal werkster