Maandelijkse meditatie

vanuit christelijke spiritualiteit

Al enkele jaren komt er een groep van ongeveer tien mensen elke maand bij elkaar voor een meditatie in de kerk van Sint-Catharinadal. Sommigen doen al jaren mee, anderen komen eens nieuwsgierig meedoen en blijven dan. Of niet.

Wat maakt meditatie zo bijzonder? In ons drukke leven nemen we zelden de tijd om stil te worden. Als er dan even niks is, dan komt er ruimte voor andere kanten van jezelf. In je eentje is dat vaak moeilijk op te brengen, maar met anderen samen stil zijn schept verbondenheid en geeft kracht. De bijzondere plek van Sint-Catharindal versterkt dit nog eens, omdat hier door eeuwen van stilte en gebed voelbaar zijn.

De bijeenkomsten kennen een duidelijke structuur. Na een korte inleiding volgen een oefening om de aandacht te vergroten, een bewust gaan zitten en een inleiding tot de stilte. Deze stilte wordt in de loop van de bijeenkomsten steeds langer. Voor wie wil, is er de mogelijkheid om ervaring van stilte te delen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een wens of gebed.

Je bent van harte welkom, ook om maar eens uit te proberen.

Voor deze serie meditatiebijeenkomsten is ervaring niet nodig.

Data: woensdagavond 27 september, 18 oktober, 15 november, 20 december 2023, 17 januari, 21 februari, 20 maart, 17  april, 15 mei en 19 juni 2024
Tijd: van 19.30u-20.30u
Plaats: In de kerkruimte van Priorij Sint Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout NB
Kosten: €60,- (10 x)

Agenda Zingeving

Meditatieve Wijngaardwandeling op zondag 24 september in de wijngaard van Sint-Catharinadal

Elke derde woensdag van de maand meditatie in Priorij Sint-Catharinadal

Tentoonstelling 'Vertel me wie je bent' gaat op reis.

Leergang Christelijke Spiritualiteit en meditatie is uitgesteld naar 2024. Nadere informatie

Voor zorgmedewerkers zijn er training Compassie in de Zorg

Er is iets wezenlijks in mij veranderd.
Vorig jaar was ik moedeloos, nu leef ik met verlangen naar God.
Het is inderdaad zo: God zoekt mensen; hij laat je niet los.

Marina Sonneveldtrainer en theologiestudent

God wil in mij wonen, wil in mij een ‘heim’ maken.
Gewijde stilte te midden van het rumoer van mijn leven

Marion La Roisupervisor en docent

In meditatie wordt de bron in mij aangeraakt en neem die mee de dag in

Lucy de Kleingeestelijk verzorger