Maandelijkse meditatie

vanuit christelijke spiritualiteit

Je bent op zoek naar een rustpunt in jachtige tijden. Je verlangt naar stilte en naar thuiskomen bij jezelf. Je zoekt herkenning vinden bij anderen, die hetzelfde verlangen kennen. Je wilt groeien in vertrouwen dat de Eeuwige met jou deze weg gaat.

De bijeenkomsten kennen een duidelijke structuur. Na een korte inleiding volgen een oefening om de aandacht te vergroten, een bewust gaan zitten en een inleiding tot de stilte. Deze stilte wordt in de loop van de bijeenkomsten steeds langer. Voor wie wil, is er de mogelijkheid om ervaring van stilte te delen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een wens of gebed.

Ook komend jaar combineren we de stilte met het luisteren naar en zingen van liederen, die de ziel beroeren en helpen om aandacht te richten en stilte te beleven.

Voor deze serie meditatiebijeenkomsten is ervaring niet nodig.

Data: woensdagavond 22 september, 20 oktober, 17 november, 22 december 2021; 19 januari, 16 februari, 20 april, 18 mei en 15 juni 2022
Tijd: van 19.45u-20.45u
Plaats: In de kerkruimte van Priorij Sint Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout NB
Kosten: €50,- (10x)

Agenda Zingeving

Trainingen Compassie in de Zorg bij ZIN-in-werk in Vught zijn weer van start.

Vanaf woensdag 22 september weer maandelijkse meditatie in Priorij Sint Catharinadal, doorgaans elke derde woensdag van de maand

Voor de tweede keer: Wijngaardwandeling op zondag 3 oktober in Priorij Sint Catharinadal

Driedaagse Christelijke Meditatie  in Abdij van Berne, Heeswijk van maandag 1 tot woensdag 3 november 2021

Op 10 december 2021 start er een nieuwe Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie

Driedaagse Christelijke Meditatie  in Abdij van Berne, Heeswijk van maandag 3 tot woensdag 5 januari 2022

Nog steeds interessant

Gratis digitale workshop 'Werken met zachte krachten'.

Er is iets wezenlijks in mij veranderd.
Vorig jaar was ik moedeloos, nu leef ik met verlangen naar God.
Het is inderdaad zo: God zoekt mensen; hij laat je niet los.

Marina Sonneveldtrainer en theologiestudent

God wil in mij wonen, wil in mij een ‘heim’ maken.
Gewijde stilte te midden van het rumoer van mijn leven

Marion La Roisupervisor en docent

In meditatie wordt de bron in mij aangeraakt en neem die mee de dag in

Lucy de Kleingeestelijk verzorger