Maandelijkse meditatie

vanuit christelijke spiritualiteit

Je bent op zoek naar een rustpunt in jachtige tijden. Je verlangt naar stilte en naar thuiskomen bij jezelf. Je zoekt herkenning vinden bij anderen, die hetzelfde verlangen kennen. Je wil je toevertrouwen aan de Eeuwige, die met jou deze weg gaat.
De bijeenkomsten kennen een duidelijke structuur. Na een introductie van het thema volgen een aantal oefeningen om de aandacht te vergroten, een bewust gaan zitten en een inleiding tot de stilte. Deze stilte wordt in de loop van de bijeenkomsten steeds langer. Voor wie wil, is er de mogelijkheid om ervaring van de stilte te delen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een wens of gebed.

De zusters Norbertinessen bieden ons de ruimte om samen te komen.

Rode draad in dit werkjaar is ontleend aan het boek Het is als een spiegel van Frank Kazenbroot

Het is als een spiegel:
u kunt erin zien of u
niets verwaarloost of vergeet

Tijd: dinsdagavond van 19.45u – 20.45u (het is mogelijk om mee te bidden met de zusters in het avondgebed van 19.00u)
Data: 23 oktober, 13 november en 11 december 2018, 8 januari, 12 februari, 2 maart, 9 april, 7 mei en 11 juni 2019
Kosten: € 70,-
Plaats: Klooster Sint Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout

Agenda Zingeving

Op 8 mei en 25 juni maandelijkse meditatie in Oosterhout

Vanaf 6 mei training Compassie in de zorg in ZIN-in-werk in Vught

Van 1-9 juni 2019: Meditatieve Wandelreis in Zuid Limburg

29 augustus: Start Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie in Arnhem

Er is iets wezenlijks in mij veranderd.
Vorig jaar was ik moedeloos, nu leef ik met verlangen naar God.
Het is inderdaad zo: God zoekt mensen; hij laat je niet los.

Marina Sonneveldtrainer en theologiestudent

God wil in mij wonen, wil in mij een ‘heim’ maken.
Gewijde stilte te midden van het rumoer van mijn leven

Marion La Roisupervisor en docent

In meditatie wordt de bron in mij aangeraakt en neem die mee de dag in

Lucy de Kleingeestelijk verzorger