Maandelijkse meditatie

vanuit christelijke spiritualiteit

Je bent op zoek naar een rustpunt in jachtige tijden. Je verlangt naar stilte en naar thuiskomen bij jezelf. Je zoekt herkenning vinden bij anderen, die hetzelfde verlangen kennen. Je wilt groeien in vertrouwen dat de Eeuwige met jou deze weg gaat.

De bijeenkomsten kennen een duidelijke structuur. Na een korte inleiding volgen een oefening om de aandacht te vergroten, een bewust gaan zitten en een inleiding tot de stilte. Deze stilte wordt in de loop van de bijeenkomsten steeds langer. Voor wie wil, is er de mogelijkheid om ervaring van stilte te delen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een wens of gebed.

Ook komend jaar combineren we de stilte met het luisteren naar en zingen van liederen, die de ziel beroeren en helpen om aandacht te richten en stilte te beleven.

Voor deze serie meditatiebijeenkomsten is ervaring niet nodig.

Data: woensdagavond 15 maart, 19  april, 17 mei en 21 juni 2023
Tijd: van 19.30u-20.30u
Plaats: In de kerkruimte van Priorij Sint Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout NB
Kosten: €25,- (4x)

Agenda Zingeving

Elke derde woensdag van de maand meditatie in Priorij Sint-Catharinadal

Tentoonstelling 'Vertel me wie je bent' gaat op reis.

Retraites voorafgaand aan Pasen en Pinksteren in Priorij Sint Catharinadal

Driedaagse: Maria, de kracht van vrouwen van 8-10 mei in Abdij van Berne

Voor zorgmedewerkers zijn er training Compassie in de Zorg

Er is iets wezenlijks in mij veranderd.
Vorig jaar was ik moedeloos, nu leef ik met verlangen naar God.
Het is inderdaad zo: God zoekt mensen; hij laat je niet los.

Marina Sonneveldtrainer en theologiestudent

God wil in mij wonen, wil in mij een ‘heim’ maken.
Gewijde stilte te midden van het rumoer van mijn leven

Marion La Roisupervisor en docent

In meditatie wordt de bron in mij aangeraakt en neem die mee de dag in

Lucy de Kleingeestelijk verzorger