Reactie van deelnemers van vorige leergangen

De Leergang ‘Begeleiding van Christelijke Meditatie’ heeft een passende naam. Ik heb inderdaad een hele ‘gang’ gemaakt, waarbij dat wat zich aandiende in mijn leven steeds wonderwel bleek aan te sluiten bij het thema van het blok dat ik volgde. Zo was er een verdiepende, inzicht gevende en steeds weer dankbaar stemmende wisselwerking tussen wat in mij leefde en wat in de leergang werd aangereikt. De gang is ook gemaakt ten aanzien van vertrouwen krijgen in het begeleiden in verschillende manieren van christelijke meditatie. Er is veel ruimte om te oefenen en van elkaar te leren.
Mirjam past de rol van trainer van deze leergang op natuurlijke wijze waardoor zij de deelnemers ontspannen, humorvol en ‘heel gewoon’ meeneemt in de verkenning van zowel de spirituele als de praktische kant van christelijke meditatie.
Annemieke, mystagoog, geestelijk begeleider en trainer

In het wijde meditatielandschap is het een verademing om te putten uit oude christelijke bronnen, die verrassend fris en rijk blijken te zijn. Abdij Koningsoord is een mooie en verzorgde plaats. De spiritualiteit en de gastvrijheid van de zusters Trappistinnen – inclusief een trappistenbiertje in de avond – vormen een weldadige inbedding van deze cursus.
Kees, supervisor en coach

Ik ervaar het mediteren als een zuiveringsproces.
Martin, predikant

Zorgvuldige en aandachtige begeleiding brengt mij stapsgewijs op mijn weg van hoofd naar hart. Het ‘lichaamswerk’ hierbij ervaar ik als een p(k)rachtig instrument in meditatie.
John, geestelijk verzorger krijgsmacht

Er is in mij het laatste jaar iets heel wezenlijks veranderd. Een jaar geleden was ik moedeloos. Het beeld van een woestijn past mij het beste. Ik was niet zomaar een beetje down; ik mistte de inspiratie, de levensdrang, de zin. Ergens vermoedde ik God, maar in mijn denken en doen was hij heel ver weg.
Nu is het een jaar verder en ik leef van dag tot dag met verlangen naar God. Soms zijn er heel bijzondere ervaringen. Zo’n moment is heel kort, maar lang genoeg om te weten dat ieder leven zin heeft. Ik draag deze bijzondere ervaringen bij me. Het is inderdaad zo, denk ik vaak: God zoekt mensen, hij laat je niet los.
Marina, pastor bij Aandachtscentrum

Agenda Zingeving

Training Compassie in de Zorg bij ZIN-in-werk in Vught is weer van start

De driedaagse Christelijke Meditatie  in Abdij van Berne, Heeswijk, staat nu gepland van maandag 31 mei tot en met woensdag 2 juni 2021

In september 2021 start er een nieuwe Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie

Nieuw

Gratis digitale workshop 'Werken met zachte krachten'.

Er is iets wezenlijks in mij veranderd.
Vorig jaar was ik moedeloos, nu leef ik met verlangen naar God.
Het is inderdaad zo: God zoekt mensen; hij laat je niet los.

Marina Sonneveldtrainer en theologiestudent

God wil in mij wonen, wil in mij een ‘heim’ maken.
Gewijde stilte te midden van het rumoer van mijn leven

Marion La Roisupervisor en docent

In meditatie wordt de bron in mij aangeraakt en neem die mee de dag in

Lucy de Kleingeestelijk verzorger