Reactie van deelnemers van vorige leergangen

In de Leergang heb ik inderdaad een hele ‘gang’ gemaakt, waarbij dat wat zich aandiende in mijn leven steeds wonderwel bleek aan te sluiten bij de thema’s van de leergang. Het gaf verdieping en inzicht. Het stemt me dankbaar.
Mirjam past de rol van trainer van deze leergang op natuurlijke wijze waardoor zij de deelnemers ontspannen, humorvol en ‘heel gewoon’ meeneemt in de verkenning van zowel de spirituele als de praktische kant van christelijke meditatie.
Annemieke, mystagoog, geestelijk begeleider en trainer

In het wijde spiritualiteitslandschap is het een verademing om te putten uit oude christelijke bronnen, die verrassend fris en rijk blijken te zijn.
Kees, supervisor en coach

De sterke behoefte om mijn eigen God te leren kennen, los van kerk en dogma’s heeft me op het pad gezet van deze Leergang. Het was een reis van vallen en opstaan, zoeken en onderzoeken. Mirjam geeft een uitnodigende en veilige bedding om samen met de andere deelnemers de stilte in te gaan. Om de ruimte te verkennen waarbinnen echte ontmoeting plaatsvindt. Ontmoeting met de ander, met mezelf en met de Onnoembare, Bron van Leven. Via een afwisselend aanbod van leesteksten, meditaties, oefeningen en reflecties bewoog ik steeds dieper naar het Mysterie.
Met grote dankbaarheid kijk ik terug op de reis die ik gemaakt heb de afgelopen maanden met elkaar. Ik ervaar een gevoel van diepe innerlijke rust en thuiskomen.
Anne Marie, voormalige financieel medewerker 

Er is in mij het laatste jaar iets heel wezenlijks veranderd. Een jaar geleden was ik moedeloos. Het beeld van een woestijn past mij het beste. Ik miste de inspiratie, de levensdrang, de zin.
Nu is het een jaar verder en ik leef van dag tot dag met verlangen naar God. Soms zijn er heel bijzondere ervaringen. Zo’n moment is heel kort, maar lang genoeg om te weten dat ieder leven zin heeft.
Marina, werkzaam in ouderenpastoraat

Agenda Zingeving

Meditatieve Wijngaardwandeling op zondag 24 september in de wijngaard van Sint-Catharinadal

Elke derde woensdag van de maand meditatie in Priorij Sint-Catharinadal

Tentoonstelling 'Vertel me wie je bent' gaat op reis.

Leergang Christelijke Spiritualiteit en meditatie is uitgesteld naar 2024. Nadere informatie

Voor zorgmedewerkers zijn er training Compassie in de Zorg

Er is iets wezenlijks in mij veranderd.
Vorig jaar was ik moedeloos, nu leef ik met verlangen naar God.
Het is inderdaad zo: God zoekt mensen; hij laat je niet los.

Marina Sonneveldtrainer en theologiestudent

God wil in mij wonen, wil in mij een ‘heim’ maken.
Gewijde stilte te midden van het rumoer van mijn leven

Marion La Roisupervisor en docent

In meditatie wordt de bron in mij aangeraakt en neem die mee de dag in

Lucy de Kleingeestelijk verzorger