Reactie van deelnemers van vorige leergangen

In het wijde meditatielandschap is het een verademing om te putten uit oude christelijke bronnen, die verrassend fris en rijk blijken te zijn. Abdij Koningsoord is een mooie en verzorgde plaats. De spiritualiteit en de gastvrijheid van de zusters Trappistinnen – inclusief een trappistenbiertje in de avond – vormen een weldadige inbedding van deze cursus.
Kees, supervisor en coach

Leerzaam, intensief en een hoop emoties: dat is kort samengevat de cursus Christelijke meditatie voor mij. Bijzonder is dat ik andere dingen leer dan verwacht, minder inhoudelijk, meer op ervaringsgebied. Als ik na een paar cursusdagen weer thuis ben, blijf ik er ook daar mee bezig zodat dit jaar echt een jaar van verdieping is. En dat is helemaal waar ik zo naar verlangde!
Annemarie, medewerker Hospice

De leergang is vooral een investering in mezelf. Ik hoop een balans te vinden in het drukke werk en de tijd te vinden om stil te worden. Tenslotte kan ik niet geven als ik niet eerst zelf gevoed ben. Het geeft me nu, halverwege, al veel meer dan ik ooit had kunnen denken en dromen.
Anja, geestelijk verzorger

Zorgvuldige en aandachtige begeleiding brengt mij stapsgewijs op mijn weg van hoofd naar hart. Het ‘lichaamswerk’ hierbij ervaar ik als een p(k)rachtig instrument in meditatie.
John, geestelijk verzorger krijgsmacht

Er is in mij het laatste jaar iets heel wezenlijks veranderd. Een jaar geleden was ik moedeloos. Het beeld van een woestijn past mij het beste. Ik was niet zomaar een beetje down; ik mistte de inspiratie, de levensdrang, de zin. Ergens vermoedde ik God, maar in mijn denken en doen was hij heel ver weg.
Nu is het een jaar verder en ik leef van dag tot dag met verlangen naar God. Soms zijn er heel bijzondere ervaringen. Zo’n moment is heel kort, maar lang genoeg om te weten dat ieder leven zin heeft. Ik draag deze bijzondere ervaringen bij me. Het is inderdaad zo, denk ik vaak: God zoekt mensen, hij laat je niet los.
Marina, pastor bij Aandachtscentrum

Ik ervaar het mediteren als een zuiveringsproces.
Martin, predikant

Agenda Zingeving

Op 8 mei en 25 juni maandelijkse meditatie in Oosterhout

Vanaf 6 mei training Compassie in de zorg in ZIN-in-werk in Vught

Van 1-9 juni 2019: Meditatieve Wandelreis in Zuid Limburg

29 augustus: Start Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie in Arnhem

Er is iets wezenlijks in mij veranderd.
Vorig jaar was ik moedeloos, nu leef ik met verlangen naar God.
Het is inderdaad zo: God zoekt mensen; hij laat je niet los.

Marina Sonneveldtrainer en theologiestudent

God wil in mij wonen, wil in mij een ‘heim’ maken.
Gewijde stilte te midden van het rumoer van mijn leven

Marion La Roisupervisor en docent

In meditatie wordt de bron in mij aangeraakt en neem die mee de dag in

Lucy de Kleingeestelijk verzorger